Kiropraktiske animasjoner

Animasjonene våre er korte, underholdende videoer som bidrar til å forklare fordelene med kiropraktikk i lettforståelig språk.

Introduksjon til kiropraktikk

I denne første introduksjonsvideoen utforsker vi hva kiropraktikk handler om, og hvordan det fungerer, så utforsker vi kort de bevisinformerte effektene av kiropraktisk omsorg.

Bedre muskelfunksjon

Visste du at det er vitenskapelig forskning som har vist at kiropraktikk kan påvirke mange forskjellige aspekter av helse og funksjon positivt?

Den prefrontale cortex

Vitenskapelige studier har vist at kiropraktiske justeringer kan forandre hjernen – den mest sannsynlige foregår i et område av hjernen som kalles pre-frontal cortex.