Kiropraktiska animationer

Våra animationer är korta, underhållande videor som hjälper till att förklara fördelarna med kiropraktisk vård på ett lättförståeligt språk.

Nybörjarguiden för Kiropraktik

I denna första introduktionsvideo utforskar vi vad kiropraktik handlar om och hur den fungerar, och därefter utforskar vi kortfattat de evidensbaserade effekterna av kiropraktisk vård.

Kiropraktik hjälper hållning

Visste du att människor som har dålig hållning vanligtvis slutar med nacksmärta eller huvudvärk och personer med nacksmärta har ofta ytterligare andningsproblem i samband med det.

Kiropraktik tekniker

Om du har besökt olika kiropraktorer märkte du förmodligen att det fanns vissa skillnader.Kiropraktorer kan studera och lära sig många olika tekniker.

Prefrontala cortex

Prefrontala cortex är den del av hjärnan där dina exekutiva funktioner sker. Just därför är prefrontala cortex väldigt viktig för vårt dagliga beteende.

Påverkan av Nacksmärta

När din hjärna får sensorisk information och använder den som hjälp i att guida rörelse och kontrollera muskler, kallar vi detta för sensomotorisk funktion.

Lindrig Ryggradsdysfunktion

Du kanske undrar om ryggradsdysfunktion verkligen kan påverka din hjärna. Låt oss titta på ett par riktigt intressanta forskningsstudier som har undersökt detta.