Justeringar Förbättrar Styrkan

Detta skulle kunna innebära att din ryggradsfunktion kan ha mycket stor effekt på sättet som din hjärna kan producera styrka i din muskulatur.

Members Only

Sorry, only members can access the video embed code and download the videos :( - if you are a member you will need to login to access the code and downloads.