Mejorar la activación muscular

Muscle Activation

¿Sabías que la investigación científica que ha demostrado que la atención quiropráctica puede afectar positivamente muchos aspectos diferentes de la salud y la función?

Den prefrontale cortex

The Prefrontal Cortex

Vitenskapelige studier har vist at kiropraktiske justeringer kan forandre hjernen – den mest sannsynlige foregår i et område av hjernen som kalles pre-frontal cortex.

Bedre muskelfunksjon

Muscle Activation

Visste du at det er vitenskapelig forskning som har vist at kiropraktikk kan påvirke mange forskjellige aspekter av helse og funksjon positivt?

Introduksjon til kiropraktikk

Chiropractor adjusts patient

I denne første introduksjonsvideoen utforsker vi hva kiropraktikk handler om, og hvordan det fungerer, så utforsker vi kort de bevisinformerte effektene av kiropraktisk omsorg.