Den prefrontale cortex

The Prefrontal Cortex

Vitenskapelige studier har vist at kiropraktiske justeringer kan forandre hjernen – den mest sannsynlige foregår i et område av hjernen som kalles pre-frontal cortex.