Hur hjärnan uppfattar världen

Visste du att din hjärna och centrala nervsystemet ständigt förändras?Det är ganska fantastiskt – från en dag till nästa är din hjärna inte densamma.

Members Only

Sorry, only members can access the video embed code and download the videos :( - if you are a member you will need to login to access the code and downloads.